Pastor Mark Zechin dostal zopár Biblii akodar k jeho službe, vykonávanej v rómskych osadách.
Pastor Mark Zechin dostal zopár Biblii akodar k jeho službe, vykonávanej v rómskych osadách.


Je lepšie dávať, ako brať.

                                        Biblia.


Tretí deň je občianske združenie poskytujúce Bibliu a kresťanskú literatúru v jazykoch východnej a strednej Európy. Naším cieľom je zvýšiť poznanie Božieho Slova a podporiť rozvoj kresťanskej viery a hodnôt. Materiály, ktoré ponúkame, sú úplne bezplatné alebo za dobrovoľný príspevok pre jednotlivcov, školy, knižnice, väznice, siroty, cirkvi a iné subjekty v regióne. 
V detskom domove sme potešili deti Detskou Bibliou.
V detskom domove sme potešili deti Detskou Bibliou.
V detskom domove sme potešili deti Detskou Bibliou.
V detskom domove sme potešili deti Detskou Bibliou.Naším zámerom je aj nakŕmiť hladných, sociálne slabších dôchodcov a ľudí odkázaných na sociálnu pomoc, ktorých zdravotný stav, finančná situácia, vzdialenosť bydliska a iné podmienky im neumožňujú v dostatočnej miere sa nasýtiť. 


Každý má právo na životnú úroveň,

 ktorá by

zaistila jeho zdravie a blahobyt, aj zdravie a blahobyt
jeho rodiny, vrátane potravy, ošatenia, bývania, lekárskej
starostlivosti a nevyhnutných sociálnych služieb.

Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd, článok 25, odst. 1   

 

VAŠE FINANCIE + NAŠA SLUŽBA = STOP CHUDOBA